Metselwerk van de hoogste kwaliteit

 

Metselwerk is een vak apart, waar aannemersbedrijf Van Lokven (zoals ons logo al verklapt) in is gespecialiseerd. Onze vakkundige metselaars werken schoon en veilig en leveren bij ieder project de kwaliteit die u verwacht. Het metselwerk bepaalt immers de uitstraling van uw pand, woonhuis, tuinmuur of garage.

Een groot gedeelte van bouwwerken wordt door metselwerk bepaald, al vanaf de fundering tot aan de nok van het gebouw.  Juist daarom is het belangrijk dat dit er goed uit ziet. Er zijn tal van metselverbanden die een muur of gebouw een andere uitstraling kunnen geven. Denk hierbij aan een staand verband, hoekverband, boog, sierverband of een kruisverband. Een metselverband is altijd zo ontworpen om een stabiele en constructief sterke muur te maken.

Metselwerk tuinmuur, schansmuur, garage of woonhuis

Van Lokven neemt als bouwbedrijf alle maten projecten aan wanneer het om metselwerk gaat. Een tuin- of schansmuur, schuur, garage, aanbouw, woonhuis of een compleet woningbouwproject laten metselen, geen probleem. Wij metselen klein en groot met even veel plezier.

Neem even contact met ons op en vraag ons naar de mogelijkheden. Zo kunnen wij ook u perfect van dienst zijn.

metselwerk-nieuwbouw-woonhuis gevelrenovatie renovatie metselwerk

 

 

 

 

 

Informatie over metselen

 

Metselen is de algemene benaming voor de techniek waarbij stenen met metselspecie of mortel (of in sommige gevallen lijm) op en tegen elkaar worden gelegd. Deze manier van bouwwerken maken wordt al sinds het Romeinse rijk toegepast en blijkt tot op heden de meest efficiënte manier voor het stapelen van stenen. Dit is echter niet zo eenvoudig als het klinkt. De stenen moeten namelijk zo goed in de specie gewreven worden dat alle ruimte tussen de stenen volledig is voorzien van specie. Dit wordt ookwel ‘vol en zat’ genoemd en is een ambacht waar oefening voor nodig is.

De metselspecie bestaat uit zand, bindmiddel (waar soms kalk aan toe wordt gevoegd) en water. Deze combinatie zorgt ervoor dat de specie aan de stenen hecht, maar ook zelf versteend wanneer het verward. Het verharden gebeurd door het verdampen van het water. De stenen zelf dienen een dusdanig vochtgehalte hebben dat ze niet te veel water aan de specie onttrekken.alleen op deze manier ontstaat het gewenste resultaat.

Een metselaar maakt gebruik van metselprofielen om een muur loodrecht op te metselen. Hierop tekent hij de “laagverdeling” af met behulp van de “lagenlat”. Een “laag” bestaat uit de dikte van de steen samen met de dikte van de voeg. Daarna telt hij vanuit het meterpeil naar onderen toe om waterpas te beginnen. Hij trekt vervolgens de “draad” van het ene naar het andere profiel te beginnen bij de onderste laag.

Ieder metselaar heeft goed gereedschap nodig om zijn werk op de juiste manier uit te kunnen voeren, zo gebruiken zij onder andere:

  • Een metseltroffel, om de specie op de reeds gemetselde laag aan te brengen en te spreiden tijdens het metselen.
  • Een voegspijker, waarmee de voegspecie tussen de voegen wordt gebracht om het geheel af te werken.
  • Een kaphamer, een hamer die aan de ene kant voorzien is van een vierkant vlak en aan de andere kant van een gebogen gedeelte, dat enigszins op een beitel lijkt.
  • Een sabel, een stalen strip, die zo gevormd en geslepen is, dat de metselaar heel precies stenen kan bewerken.
  • Een voegbeitel, ook wel klezoorbeitel genoemd. Hiermee kunnen stenen op maat gehakt worden, maar hij wordt ook gebruikt om voegen uit te hakken.
  • Een dagge, een voegijzer om specie in het midden van een voeg van een streep te voorzien. Hierdoor lijkt een voeg smaller.